logo sheraton

Drodzy Artyści,

Drodzy Artyści, Dyrekcja Sheraton Warsaw Hotel po raz piąty gości
Art Fresh Festival w podwojach swojej placówki. Młodzi artyści, wystawiając się w salach balowych hotelu, mają możliwość zaprezentowania swoich prac międzynarodowej publiczności kolekcjonerów i miłośników sztuki. Wydarzenie licznie odwiedzają nasi zagraniczni goście,
jak i mieszkańcy Warszawy. W zeszłym roku, w dniu festiwalu,
odwiedziło nas ponad 3000 osób. Nie posiadamy się z radości
przed rosnącym zainteresowaniem, którym cieszy się Art Fresh Festival.
Życzymy Wam nawiązana wielu twórczych kontaktów.
Życzymy wszystkim dużo sukcesów.

Dyrekcja Sheraton Warsaw Hotel

Dear Artists,

The management of Sheraton Warsaw Hotel is hosting
the Art Fresh Festival for the fifth time. The young artists involved in this event have the opportunity to present their works to an international public of art collectors. The festival is visited every year by a large number of our foreign guests as well as people of Warsaw. Last year, over 3000 visitors came to admire the many art works exhibited.
We are happy for the increasing interest in the Art Fresh Festival and we hope you make many rewarding contacts.
We wish you all great success.

The executive staff of Sheraton Warsaw Hotel

logo afiw

Młodzi Przyjaciele,

Po raz piąty „American Friends in Warsaw” współorganizuje wraz z młodymi artystami Art Fresh Festival. To wydarzenie artystyczne nawiązuje
do corocznych imprez na przedmieściach metropolii amerykańskich. Jesteśmy dumni, że przy naszym udziale idea pomocy młodym twórcom szerzy się w tak szybkim tempie. Każdego roku z przyjemnością odwiedzamy festiwal. W 2014 będziemy podziwiać po raz kolejny osiągnięcia utalentowanych, młodych artystów. O sukcesie tego przedsięwzięcia świadczy rosnąca liczba odwiedzających. Popieramy ideę, że talent i umysł musi się rozwijać i dlatego wspieramy Was, artystyczną młodzież, życząc wszystkiego dobrego.

"American Friends in Warsaw"

Young Friends,

"American Friends in Warsaw" co-organizes with young artists the fifth edition of the Art Fresh Festival. This artistic event alludes to annual shows held in the suburbs of American cities. We are proud that with our help
the idea of promoting young artists has spread one more at such a fast pace. Each year we visit the festival with great pleasure. In 2014, we will admire once again new achievements of talented, young artists.
The growing number of visitors testifies to the success of this undertaking. We support the idea that talents and minds need to develop and this is why we endorse you, young artists, and wish you all the best.

"American Friends in Warsaw"

logo ochota